نمونه درب و پنجره و حفاظ های آکاردئونی اجرا شده توسط صنایع فلزی و حفاظتی رزلند

این حفاظ های اکاردونی به صورت ریلی باز و بست می شوند و قابلیت قفل کردن از داحل و از بیرون برای حفظ امنیت بیشتر و جلوگیری از نفوذ سارقان را دارند . همچنین دارای تفاوت در تسمه و ناودانی و طرح و رنگ و در نتیجه تفاوت کیفیت میباشند که با توجه به محل اجرای پروژه میتوان مدل مناسب حفاظ را اجرا کرد .